Ledelsesberetningen i årsrapporten skal suppleres med en redegørelse for samfundsansvar. Ved foreningernes samfundsansvar forstås, at foreningerne integrerer hensyn til bl.a. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption i deres investeringspolitik og anbringelse af midler. Rapporterne opfylder ovenstående formål.