Påbud og redegørelser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet fører løbende tilsyn med de finansielle virksomheder i Danmark, og udarbejder efterfølgende en redegørelse. Den er vi forpligtet til at offentliggøre på vores hjemmeside. Nedenfor kan du se redegørelser, afgørelser, tilsynsreaktioner mv. opdelt på år og vores eventuelle kommentarer.

Oversigt over påbud og redegørelser for Nykredit Portefølje Administration A/S samt investeringsforeninger administreret af Nykredit Portefølje Administration A/S.