Påbud og redegørelser fra Finanstilsynet

Finanstilsynet fører løbende tilsyn med de finansielle virksomheder i Danmark, og udarbejder efterfølgende en redegørelse. Den er vi forpligtet til at offentliggøre på vores hjemmeside. Nedenfor kan du se redegørelser, afgørelser, tilsynsreaktioner mv. opdelt på år og vores eventuelle kommentarer.